Vattentjänstplan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2024 att förslag till kommunens Vattentjänstplan ska ställas ut för samråd i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Samråd har skett under tiden 29 april - 27 maj 2024.

Nu sammanställs och kommenteras inkommna synpunkter. Redogörelsen för samrådet ingår som underlag i ärendet till kommunfullmäktige och kommande beslut om antagande av plan.

Bakgrund

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan med den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vad som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid skyfall. Genom samråd ges fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av vattentjänstplanen möjlighet att lämna synpunkter.

Handlingar

Under samrådstiden finns förslag till vattentjänstplan tillgängligt digitalt här på hemsidan samt utställd på anslagstavlan på Tidaholms stadsbibliotek, Södra Kungsvägen 8.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget skickar du skriftligen till va.avfall@tidaholm.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet VA/Avfall, 522 83 Tidaholm.
Märk med "samråd vattentjänstplan". Vi vill ha din synpunkt senast 27 maj 2024.

Inkomna synpunkter sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse vilken ingår i underlag till kommunfullmäktiges beslut om att anta vattentjänstplan för Tidaholm.

Handlingar för samråd:

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 maj 2024