Taxor och abonnemang

Kommunal avfallshantering är helt taxefinansierad. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Avgifterna bekostar bl.a. insamling och energiåtervinning av kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall), öppethållande av återvinningscentralen och omhändertagande av inkommet avfall. I avgiften ingår också drift och kapitalkostnader för alla anläggningar och inventarier som är knutna till verksamheten samt information, fakturering och administration.

Avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Information om hur du kan betala din faktura för VA/Avfall.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för allt avfall som uppstår på fastigheten.

Som ägare ansvarar du för att teckna abonnemang som motsvarar behovet för antalet personer som vistas på fastigheten eller motsvarande för verksamhetens storlek. Du ansvarar för att vara fakturamottagare och betala avgifter.

Du ska sortera uppkommet avfall enligt sorteringsanvisningarna i kommunens avfallsföreskrifter. Äger du en flerfamiljshus eller fastighet med verksamhetslokaler ska du se till att dina hyresgäster sorterar enligt de föreskrifter som finns.

Taxa för avfall under kommunalt ansvar

Avgifter i avfallstaxan består av en fast grundavgift och en eller flera rörliga tömningsavgifter.

  • Den fasta delen, grundavgiften, bestäms av vilken typ av fastighet det gäller. Om det är en lägenhet, ett småhus, ett fritidshus eller en verksamhet.
  • Den rörliga delen, tömningsavgiften, styrs av behållarens storlek och tömningsintervall. I Tidaholm sker sophämtning normalt varannan vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan teckna abonnemang för tätare hämtning.
  • Fastigheten kan ha en eller flera tömningsavgifter. De kan vara för sophämtning, slamtömning, latrin, fettavskiljare och/eller särskild hämtning.

Hemkompostering

För att kompostera ditt matavfall krävs rätt material, lite kunskap och en del tålamod. Gör du rätt får du gödning och jordförbättring till din trädgård.

Du måste anmäla

Det är tillåtet att kompostera matavfall på den egna fastigheten, men du måste göra en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Hållbar Utveckling.

Till anmälan om hemkompostering ska du bifoga en kopia på kvittot om du har köpt behållaren, eller en ritning/bild på behållaren om du inte har något kvitto.

Använd vår e-tjänst för anmälan om hemkompostering Länk till annan webbplats.. Föredrar du blankett istället för e-tjänst, hittar du den längst ned på sidan.

Skadedjurssäker behållare

Vid kompostering av matavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker. Med skadedjurssäker menas att inga öppningar i behållaren får vara större än 8 mm, för att inte skadedjur (råttor, möss och fåglar) ska komma in i behållaren.

Värmeisolerad

Behållaren ska vara värmeisolerad för att komposteringen inte ska avstanna under vintern. Isolerad behållare gäller även för fritidshus med sommarhämtning.

Restavfall ​

Ditt restavfall lämnar du i kärlet som vi tömmer. Restavfall är det avfall som blir kvar att lägga i soppåsen efter att du har sorterat ut matavfall, förpackningar och returpapper.

Hämtning var fjärde vecka gäller för områden som av kommunen ännu inte har erbjudits en separat insamling av matavfall.

I områden som av kommunen har erbjudits separat sortering av matavfall får alla som sorterar ut matavfall, på det ena eller andra sättet, det normala tömningsintervallet varannan vecka.

Undantag för behovshämtning kan inte längre nytecknas. 

Tömning av restavfall för permanentboende, i område utan erbjuden insamling av matavfall:

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus, i område utan erbjuden insamling av matavfall:

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Hur vet jag vilken veckodag tömning sker och om det är udda eller jämn vecka på min fastighet?

Information om vilken tömningsdag som är områdets ordinarie dag för sophämtning hittar du här.

På tömningsdagen ska du placera behållaren med draghandtaget ut mot vägen vid fastighetsgräns eller vid närmaste farbara väg före kl. 6.00.

Beställa och ändra abonnemang

Använd gärna vår e-tjänst för att beställa eller ändra abonnemang för avfallshantering Länk till annan webbplats., t ex byta storlek på kärl eller tömningsintervall.

Föredrar du blankett istället för e-tjänst, hittar du den längst ned på sidan.

Gemensam avfallsbehållare - Delat kärl

Om fastigheterna ligger bredvid/nära varandra kan du göra en särskild ansökan om gemensam avfallsbehållare Länk till annan webbplats. med en annan fastighet.

Varje fastighetsägare betalar grundavgift för sin egen fastighet. Tömningsavgiften debiteras på den fastighet som anges som tömningsplats i ansökan.

Gemensam behållare kan endast avse abonnemang med 14-dagarstömning. Abonnemang för hemkompostering av matavfall med hämtning av restavfall var 4e vecka får inte delas.

När fastigheterna ligger i ett område som av kommunen har erbjudits separat sortering av matavfall kommer fastighetsägare att kunna ansöka om delad avfallsbehållare för restavfall, under förutsättning att båda fastighetsägare har anmält sin hemkompostering av matavfall på respektive fastighet.

Föredrar du blankett istället för e-tjänst, hittar du den längst ned på sidan.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten står helt tom och outnyttjad i mer än sex månader kan uppehåll i hämtning medges. Ansökan om uppehåll i hämtning Länk till annan webbplats. ska lämnas i förväg.

Grundavgiften debiteras även under tiden uppehåll medgivits.

Föredrar du blankett istället för e-tjänst, hittar du den längst ned på sidan.

Ska du sälja din fastighet?

Det är du som säljare som ansvarar för abonnemanget ända fram till ägarbytet. Kom ihåg att alltid anmäla ett ägarbyte till kundtjänst. Du har en skyldighet att informera oss om vem köparen är och lämna datum för ägarbytet.

Har du kommunalt vatten ska du även lämna en avläsning för vattenmätaren.

Glömmer du bort att anmäla, fortsätter du att få fakturan från oss.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 januari 2024