Sophämtning

Hämtning av hushållsavfall ska ske vid samtliga bebodda eller nyttjade fastigheter. Sedan hösten 2019 hämtar vi ditt hushållsavfall i egen regi även på den del av landsbygden som tidigare har hämtats via entreprenör. Oavsett var du bor kontaktar du vår kundtjänst för dina frågor.

Det händer mycket inom avfallshantering och återvinning och vi är glada över den stora respons som vi fick från den kundnöjdhetsmätning Pdf, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster. som gjordes bland kommunens medborgare under december 2017. Vi har med oss svaren för vår framtida planering och förändring.

Sveriges nationella miljömål för matavfallsinsamling kvarstår att uppfylla. Med det följer även arbetet med nya avfallsföreskrifter och avfallsplan som är styrande dokument i kommunens renhållningsordning. Nationellt har nya avfallsdirektiv flyttat fram senaste införandet av en separat matavfallsinsamling till 31 december 2023. Samtidigt ska också insamlingen för hushållens förpackningar ses över.

Vi har målet att följa avfallstrappan med att minimera mängden avfall men också att ge förutsättningar att återbruka och återvinna på ett bra sätt.

Fastighetsägarens ansvar

Ditt sopkärl och din fastighet är vår arbetsmiljö. En normal insamlingsrunda omfattar ca 500 kärl som ska tömmas. Som fastighetsägare har du åtagande enligt nedan:

  • Senast klockan 6 på hämtningsdagen ska du köra fram avfallskärlet till tömningsplatsen. Placera med draghandtaget ut mot gatan.
  • Du ska snöröja och halkbekämpa vägen fram till kärlet och hålla det fritt från snö och is.
  • Soporna ska vara förpackade och locket ska gå att stänga.
  • Om det finns soprum ska soporna förvaras i kärlet och rummet ska hållas rent.
  • Sopkärlet ska hållas rent.
  • Trädgårsavfall och lös aska hör inte hemma i kärlet.

Sophämtningsturer inom tätorten

Nedan ser du sophämtningsturer dag för dag för centrala Tidaholm. Tänk på att röda dagar kan påverka sophämtningen. Klicka på kartan om du vill se en större version.

Karta över sopupphämtningsområden

Sophämtningsturer utanför tätorten

Sophämtning jämn vecka

Veckodag

Område

Måndag

Agnetorp, Baltak, Klämmesbo, Källefall, Liden, Madängsholm

Tisdag

Bosarp, Dimbo, Ekedalen, Ettak, Härja, Kungslena, Varpaliden, Velinga, Vättak (öster väg 26)

Onsdag

Fröjered, Hömb, Kavlås

Fredag

Hellidsberget, Rosenberg, Folkabo, Suntak, Suntakstan

Sophämtning udda vecka

Veckodag

Område

Måndag

Bredsjön, Blåhult, Daretorp, Gälleberg, Hadäng, Vitared, Älgarås

Tisdag

Bäck, Dvärstorp, Hångsdala, Kymbo, Ottravad, Vättak (väster väg 26), Östra Gerum

Ändrade tömningsdagar vecka 51 - 1 (2021-2022)

När hämtar vi ditt hushållsavfall i samband med helgdagar?

Vecka

Normal hämtningsdag

Ny hämtningsdag

51

fredag 24/12

torsdag 23/12

52

fredag 31/12

torsdag 30/12

1

2022

torsdag 6/1

fredag 7/1


Period för hämtning vid fritidshus

Vi tömmer hushållssopor under perioden 15 april - 15 oktober.

Om du använder ditt fritidshus även under vinterhalvåret, väljer du istället ett helårsabonnemang.

Vilka veckor gäller för dig med hemkompost?

Udda eller jämn vecka? Det beror på när ditt område normalt har tömning av vanliga abonnemang. Tömning sker var fjärde vecka:

Tömning av restavfall för permanentboende

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 november 2021