Slamtömning och latrin

Vår entreprenör som ansvarar för alla tömningar av slam från enskilda avlopp inom kommungränsen är PR Slamsugning AB. För frågor och extra beställning av tömning kontaktar du kundtjänst VA/Avfall på kommunen. Vid akuta problem under jourtid kan du ringa direkt till entreprenören.

Att tänka på innan slambilen kommer

 • Det måste finnas en framkomlig väg med minst 3,5 meter fri bredd och 4 meters fri höjd.
 • Det behöver finnas utrymme för bilen att vända på en hårdgjord yta. Det ska gå att komma fram till och från tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning.
 • Bilen väger ca 20 ton. Väg och vändyta behöver vara dimensionerad för hämtningsfordon, oavsett väderlek eller tidpunkt på året.
 • Det ska finnas en grind att öppna om brunnen ligger innanför ett staket.
 • Brunnslock får väga max 15 kg och ska vara försedda med handtag eller lyftögla. Om anläggningen kan öppnas genom att locket dras av åt sidan i samma nivå får locket väga högst 35 kg.
 • Växter, buskar och träd vid anläggningen får inte hindra arbetet. Då behöver de tas bort. Anläggningen ska vara lätt tillgänglig.
 • Märk gärna ut din anläggning eller anslutningspunkt så den är lätt att hitta.
 • Du som har tank, se till att det finns gott om plats för kopplingshandtaget.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att slamanläggningen vid den egna fastigheten kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Det innebär bland annat att slang inte ska behöva dras en för lång sträcka.
 • Om det behövs mer än 25 meter slang för att tömma anläggningen tillkommer avgift för extra slangdragning enligt gällande avfallstaxa. Vid nyanläggning eller ombyggnation gäller numera max 15 meter mellan slambilens uppställningsplats och anläggningens anslutningspunkt.
 • Lång slangdragning? För att slambilen ska kunna komma närmare anläggningen är ett alternativ att utöka eller förbättra befintlig väg eller gårdsplan. I vissa fall anlägga en ny väg. Ett annat alternativ är att installera en fast eller lös sugledning mellan anläggningen och slambilens uppställningsplats. Kontakta kundtjänst VA/Avfall.
 • Avfallsföreskrifter och avfallstaxa innehåller mer information.

När slamsugs enskilda avloppsanläggningar?

Tömning av enskilda avloppsanläggningar ska enligt kommunens avfallsföreskrifter ske minst en gång per år. Vill du ha fler tömningar går det givetvis bra att beställa via kundtjänst VA/Avfall.

Schema för ordinarie tömningsmånad är en förenklad och översiktig information. Om fastigheten ligger längs med en väg som leder mot ett angränsande geofrafiskt område, kan fastigheten istället vara schemalagd för tömning i ett det området. Kontakta gärna kundtjänst VA/Avfall och fråga vad som gäller just din fastighet.

Ordinarie turer

Månad

Område

Mars

Kungslena, Hömb, Varv

April

Ekedalen, Dimbo, Östra Gerum, Ottravad

Maj

Suntak, Folkabo, Hångsdala, Bäck, Kymbo, Vättak

Juni

Baltak, Madängsholm

Augusti

Härja, Vitared, Bredsjön

September

Daretorp, Gälleberg, Velinga

Oktober

Varpaliden, Köttorp, Tidaholm, Agnetorp (del av)

November

Fröjered, Orleka, Klämmesbo, Agnetorp (del av)

Latrin

Latrinkärl från torrtoa kan hämtas av avfallsenheten. Du kan välja mellan helårshämtning eller hämtning för fritidshus från 15 april till 15 oktober. Du får själv se till att latrinkärlet på hämtningsdagens morgon står på samma hämtningsplats som det vanliga sopkärlet. Kärl ska vara tillslutna och rena på utsidan.

I latrinkärlet får du lämna urin, avföring och toalettpapper, ingenting annat.

Latrin hämtas på torsdagar jämna veckor. Ändringar kan förekomma i samband med helgdagar.

Utsträckt hämtningsintervall

Kommunens avfallsföreskrifter styr att enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per år.

 • Om du har en stor slamavskiljare eller bara nyttjar fastigheten under del av året kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall. Blankett för ansökan Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du längst ned på sidan.
 • Om du har egna arealer för spridning kan du ansöka om eget omhändertagande av slam.

För mer information om dessa två undantag från kommunens avfallsföreskrifter kontaktas kommunens miljöenhet, enhet Hållbar Utveckling, som handlägger dessa ärenden.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Akut slamtömning

PR Slamsugning AB

Telefon: 0515-138 46

Jourtelefon: 0749-14 05 63 (personsökare)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024