Farligt avfall

Många produkter som används i hushåll och verksamheter innehåller ämnen som är farliga för hälsan eller miljön. Det kan vara sådant som bryts ner långsamt eller inte alls. De giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar och göra skada under lång tid. När sådant ska slängas klassas det som farligt avfall och det är viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter ska vända sig till privata miljöentreprenörer med sitt farliga avfall. Som verksamhetsutövare är du skyldig att klassificera ditt företags avfall och förse varje avfallsslag med korrekt avfallskod.

Naturvårdsverkets avfallsregister

Från den 1 november 2020 ska alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Att tänka på vid hantering av farligt avfall:

  • Det är inte tillåtet att blanda olika slag av farligt avfall eller att blanda det med annat avfall.
  • För att undvika misstag måste alla behållare, fat osv. märkas med uppgift om vilken typ av farligt avfall de innehåller.
  • Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattendrag, mark eller grundvatten.
  • Du ska föra anteckningar om mängden avfall, vilka avfallsslag som uppkommer samt vilka anläggningar som avfallet transporteras till. Anteckningarna ska sparas i minst fem år.
  • För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om förvaring, transport och anteckningar som finns för farligt avfall.

Transport av farligt avfall

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd, men ibland räcker det att göra en anmälan. Ansökan eller anmälan görs till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Privata hushåll

Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall på kommunens återvinningsanläggning, Siggestorp. Är det små förpackningar kan de även lämnas i Samlaren som finns i returrummen hos Ica Kvantum och Coop.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Enhet Hållbar Utveckling

Miljöinspektör

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024