Vård och omsorg

Leende sjuksköterska

Nästa kursstart: Augusti 2023
Ansökningsperiod: 15 april - 15 maj

Om utbildningen

Vi är vård- och omsorgscollege! Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård eller arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång. Utbildningen är yrkesförberedande och består av 1500 gymnasiepoäng. Mer information finns i dokumentet längst ner på sidan.

Utbildningen är ett yrkespaket som är uppdelat på 3 terminer. Studietakten är heltid om du studerar hela yrkespaketet.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1100 till 1400 gymnasiepoäng.

Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet i dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbte som undersköterska som Socialstyrelsen har föreslagit.

Vad innebär förändringarna för dig?

De elever som startar sin utbildning hösten 2021 kommer att direkt börja läsa efter den nya strukturen.

Du som redan läser på vård- och omsorgsprogrammet hos oss kommer även du att påverkas av de nya kurs och ämnesplanerna från och med hösten 2021. Hur du påverkas kommer dina lärare att berätta för dig inför hösten.

Du kan läsa mer om de kommande förändringarna på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.


Förkunskaper

Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 februari 2023