Vård och omsorg

Leende sjuksköterska

Nästa kursstart: Augusti 2024
Ansökningsperiod: Sen ansökan 12 juni - 23 juni

Ansök via E- tjänst Länk till annan webbplats.. (Utbildningsorten är Tidaholm men ansökan görs via Lärcenter i Falköping).
Kommande ansökningsperiod för start i januari 2025: 15 oktober- 15 november

Om utbildningen

Utbildningen är på KompetensCentrum i Tidaholm men ansökan görs nu via Lärcenter i Falköping.

  • Du måste bifoga dina betyg digitalt för att kunna slutföra din ansökan.
  • Utbildningen bedrivs på KompetensCentrum i Tidaholm men kan vid enstaka tillfällen vara förlagd i Falköping.
  • Utbildningen är ett yrkespaket som är uppdelat på 3 terminer.
  • APL (Arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del i utbildningen och kan vara förlagd både dag, kväll och helg.

Behörighetskrav

Grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4 eller på annat sätt likvärdiga kunskaper som kan styrkas.

Kurser

  • Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man efter slutförd utbildning behöver ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
  • De gemensamma vårdkurserna läses av alla som går utbildningen. Studietakten är heltid om du studerar hela yrkespaketet.
  • Kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 krävs för att få den skyddade yrkestiteln samt diplom i vård- och omsorgscollege. Om du redan är betygsatt i dessa kurser behöver du inte läsa dem igen.
  • Följande kurser som ingår i vård och omsorgsutbildningen:

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Social omsorg 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Omvårdnad 1

100

Psykologi 1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Hälso- och sjukvård 1

100

Psykiatri 1

100

Anatomi och fysiologi 2

50

Omvårdnad 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Komvuxarbete

100

Summa

1500

CSN

Kontakt

Lärcenter Falköping

Har du frågor gällande studietid, poäng eller validering vänder du dig till Lärcenter i Falköping.
Tel: 0515-88 71 00
E-post: adminlarcenter@falkoping.se

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 juni 2024