CNC-operatör

Inddustriarbetare står och arbetar vid en maskin

Nästa kursstart: Augusti 2023
Ansökningsperiod: 15 april - 15 maj

Om utbildningen

CNC (Computerized Numerical Control) är datorstryrning av maskiner för mekanisk bearbetning av detaljer främst i metall inom tillverkningsindustrin.

På kompetensCentrum finns cirka 10 utbildningsplatser. Utbildningen bedrivs på heltid där teori och praktik varvas. I utbildningen kommer de studerande att förberedas väl inför arbetslivet som CNC-operatör. Skolan har ett samarbete med olika företag i Tidaholms kommun. Utbildningstid cirka 45 veckor om du läser alla 1100 poängen. Validering av tidigare kunskaper kommer att göras under utbildningstiden.

Arbete efter utbildningen

När man arbetar som CNC-operatör är det vanligast att man arbetar med antingen fräsning eller svarvning men i produktion kan man varva mellan uppgifterna. CNC-maskiner programmeras utifrån olika tillverkningsunderlag. Du som CNC-operatör riggar själv maskinerna vilket betyder i stora drag att du tar fram de verktyg som ska användas samt ser till att detaljen som ska tillverkas fixeras ordentligt innan de produceras.

Exakt vilka dina arbetsuppgifter är och hur stort ansvar du får ta på en arbetsplats kan variera mellan olika företag.

Förkunskaper

Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Efter utbildningen

När du är färdig CNC-operatör behärskar du moderna tillverkningstekniska metoder, har en god maskinteknisk allmänbildning och fungerar som en kreativ problemlösare. Innehållet i utbildningen ger dig en mycket god grund att stå på och efter utbildningen bedöms möjligheterna till anställning som gynnsamma. Utbildningen är CSN-grundande vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel. För att få veta mer om studiemedel kan du gå till CSN:s hemsida som finns under relaterade länkar.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 februari 2023