Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i skolan och grundsärskolan är avsedd för elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. För adoptivbarn med grundläggande kunskaper i språket, kan ansökan göras trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemmet. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • att eleven önskar få undervisningen
  • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare

Ansökan om att få läsa modersmål görs inför varje läsår. Blankett för ansökan om modersmål finns på respektive skola. Blanketten lämnas till Barn- och utbildningskontoret.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502‑60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Besök: Stadshuset, Torggatan 26 A, Tidaholm

Post: Barn- och utbildningskontoret, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:22 mars 2021