Särskolan vid Forsenskolan

Särskolan vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs F-9. Rektor för särskolan är Nina Kindbom.

Om särskolan vid Forsenskolan

Särskolan är indelad i Grundsärskola och Träningsskola.

På grundsärskolan arbetar en pedagog och en klassassistent. Vid behov kan eleverna också ha personliga assistenter. Här finns tre grundsärskoleklasser: Asken A, Asken B och Asken C.

I träningssärskolan är bemanningen högre. Varje elev har i regel en assistent och det finns en pedagog per klass. Träningsskolan omfattar träningsklassen Björken samt autism- och kommunikationsklassen Eken.

Grundsärskolan har en fin samverkan med grundskolan Forsen och deltar i de temadagar, idrottsdagar och övriga aktiviteter som passar alla elever.

Kontaktuppgifter till särskolan vid Forsenskolan

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor: Nina Kindbom

telefon: 0502‑60 61 31
e-post: nina.kindbom@tidaholm.se

Skoladministratör: Maria Ljungström

telefon: 0502-60 61 30
e-post: maria.ljungstrom@tidaholm.se

Expedition

telefon: 0502-60 60 99

Arbetsrum Grundsärskolan

telefon: 0502-60 61 27

Besök & leverans

Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post

Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sjukanmälan

 telefon: 0515-77 66 21

Läsårsdatum

Särskolan har terminstart, skolavslutning och lovdagar på samma dagar som Forsenskolan och övriga grundskolor i kommunen. Här kan du läsa mer om aktuella läsårsdatum.

Vklass och Skola24

Särskolan använder två lärplattformer, Vklass och Skola24, för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare kan du bland annat kommunicera direkt med ditt barns lärare samt läsa de nyheter och dokument som skolan publicerar. Vänd dig till ditt barns klassföreståndare för mer information om inloggningsuppgifter till Vklass och Skola24.

Elevinflytande

På särskolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass. Representanterna i varje klass tar med sig frågor från klassråden till elevrådet och redovisar sitt arbete i elevrådet på nästkommande klassråd. Två frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Kontakt

Nina Kindbom

Rektor för särskolan vid Forsenskolan

Telefon: 0502‑60 61 31

E-post: nina.kindbom@tidaholm.se

Besök & leverans: Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post: Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 juni 2019