Grundsärskolan, Hellidsskolan åk 7-9

Grundsärskolan vid Hellidssskolan tar emot elever i årskurs 7-9

Om grundsärskolan på Hellidsskolan

På grundsärskolan arbetar i år en pedagog och två klassassistenter. Vid behov kan eleverna också ha personliga assistenter.

På Hellidsskolan finns en grundsärskoleklass, 7-9:1. Klassen samverkar med grundskolan och deltar i passande gemensamma aktiviteter och dagar.

Kontaktuppgifter till särskolan vid Hellidsskolan

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor: Jessica Karlsson

 

 

Tf. Rektor: Andreas Cederqvist

telefon: 0502‑60 68 14
e-post: jessica.karlsson@tidaholm.se

 

telefon: 0502-60 68 45

e-post: andreas.cederqvist@tidaholm.se

Skoladministratör: Halina Gustavsson

telefon: 0502-60 68 13
e-post: halina.gustavsson@tidaholm.se

Besök & leverans

Hellidsskolan, von Essens väg 40,

522 35 Tidaholm

Post

Hellidsskolan, 522 83 Tidaholm

Sjukanmälan

digitalt via Vklass


Läsårsdatum

Grundsärskolan har terminstart, skolavslutning och lovdagar på samma dagar som Hellidsskolan och övriga grundskolor i kommunen. Här kan du läsa mer om aktuella läsårsdatum.

Vklass och Skola24

Grundsärskolan använder två lärplattformer, Vklass och Skola24, för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare kan du bland annat kommunicera direkt med ditt barns lärare samt läsa de nyheter och dokument som skolan publicerar. Vänd dig till ditt barns klassföreståndare för mer information om inloggningsuppgifter till Vklass och Skola24.

Elevinflytande

På grundsärskolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass. Representanterna i varje klass tar med sig frågor från klassråden till elevrådet och redovisar sitt arbete i elevrådet på nästkommande klassråd. Två frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Kontakt

Jessica Karlsson

Rektor

Telefon: 0502-60 68 14

E-post: jessica.karlsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 september 2022