Särskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två skolformer där barn och ungdomar med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad utbildning.

Grundsärskolan vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs 1-6 och Hellidsskolan tar emot elever i årskurs 7-9. Det finns ingen gymnasiesärskola i Tidaholms kommun.

Mer information om:

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502‑60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Tove Valentin

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0502‑60 68 16

E-post: tove.valentin@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 juni 2022