Särskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två skolformer där barn och ungdomar med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad utbildning.

Särskolan vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs F-9. Det finns ingen gymnasiesärskola i Tidaholms kommun.

Mer information om:

Kontakt

Nina Kindbom

Rektor för särskolan vid Forsenskolan

Telefon: 0502‑60 61 31

E-post: nina.kindbom@tidaholm.se

Besök & leverans: Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post: Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

 

Frida Johansen

Studie- och yrkesvägledare vid Forsenskolan

Telefon: 0502‑60 61 34

E-post: frida.johansen@tidaholm.se

Besök & leverans: Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post: Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:30 april 2019