Rudbecksgymnasiet övergår helt till fjärr- och distansundervisning

Folkhälsomyndigheten har den 3 december 2020 kommit med en rekommendation om att gymnasieskolorna övergår till fjärr- och distansundervisning. Myndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Undervisningen på distans terminen ut

Rudbecksgymnasiet kommer därför att helt övergå till fjärr- och distansundervisning mellan den 7 december 2020 till den 6 januari 2021.

Följande grupper/elever omfattas inte av fjärr- och distansundervisning

  • Elever på introduktionsprogram
  • Elever i specialklasser
  • Enskilda elever
  • Vissa elevgrupper vid enstaka tillfällen
  • Elever som har arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Kontakt

Daniel Larsson

Rektor

Telefon: 0502-60 61 49

E-post: daniel.larsson@tidaholm.se