Delvis distansundervisning för eleverna på Rudbecksgymnasiet

Rudbecksgymnasiet kommer mellan den 25 november till den 18 december att delvis ha fjärr- och distansundervisning för eleverna. Detta med anledning av den pågående pandemin och för att förhindra situationer där det kan skapas trängsel.

Fjärr/distans- och närundervisning

Årskurserna kommer växelvis ha närundervisning respektive fjärr- och distansundervisning. Med närundervisning menas ordinarie undervisning på skolan.

Schema för närundervisning

  • Årskurs 1 har närundervisning under vecka 48 och vecka 50
  • Årskurs 2 och 3 har närundervisning under vecka 49 och vecka 51

Följande grupper/elever kommer enbart ha närundervisning och omfattas inte av fjärr- och distansundervisning:

  • Elever på introduktionsprogram
  • Elever i specialklasser
  • Enskilda elever
  • Vissa elevgrupper vid enstaka tillfällen.

All information kommer elever och vårdnadshavarde att få via skolans lärplattform Vklass.

Kontakt

Daniel Larsson

Rektor

Telefon: 0502-60 61 49

E-post: daniel.larsson@tidaholm.se