Studentavslutning på Rudbecksgymnasiet 2020

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens- och Skolverkets riktlinjer avseende student- och skolavslutningar vårterminen 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande student 2020

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer avseende student- och skolavslutningar vårterminen 2020, och ska säkerställa att gymnasiets ceremoniella inslag, som mösspåtagning, betygsutdelning och utspring, begränsas till en klass eller en annan mindre grupp elever. För varje moment ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Det är detta som vi på skolan måste förhålla oss till. Tråkigt och sorgligt, men vi kan inte göra undantag från dessa bestämmelser.

Elever i åk 1 och 2 på Rudbecksgymnasiet kommer inte att samlas för skolavslutning. Avslutningen sker på distans eftersom eleverna inte har undervisning på skolan.

Student Rudbecksgymnasiet 2020

Att ta studenten är en milstolpe i livet. Rudbecksgymnasiet vill kunna ge våra elever ett fint avslut på gymnasiestudierna och vår målsättning är att göra studenten rolig och minnesvärd.

Studenten kommer som tidigare beslutat att äga rum fredagen den 12 juni.

  • Avgångsklasserna samlas klassvis i olika delar av skolan, för skolavslutning tillsammans med mentor. Tider för de olika programmens samlingar sprids ut under hela dagen. (Tider kommer inom kort)
  • Planerat innehåll på avslutningen i klassrummet; mösspåtagning, fotografering, stipendieutdelning, lite förtäring och ett digitalt program med tal och musik.
  • Student utspring kommer att genomföras, men utifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Utspring görs klassvis direkt efter klassrumsavslutningen.
    Utspringet sker på skolområdet i närhet av klassrummet. (Tider kommer inom kort.)
  • Till utspringet välkomnas 2-3 anhöriga som har anmält sig i förväg. De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande.
  • På skolgården ska avstånd hållas mellan besökarna.
  • Direkt efter utspring ska elever i varje klass samt anhöriga lämna skolans område.

Övrig släkt och vänner

Utifrån gällande föreskrifter kommer det inte att vara möjligt för övriga släkt och vänner att ta emot årets studenter på, eller i närheten av, skolan. Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer kvarstår.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Personal, elever och anhöriga ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Kontakt

Sanna Åsberg

Kommunikatör
Telefon: 0502-60 61 42
E-post: sanna.asberg@tidaholm.se