Ny kvalitetssäkring för dig som bedriver UF på Rudbecksgymnasiet

Eleverna som läser entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande kommer kvalitetssäkra sin utbilding genom ESP.

Till hösten kommer våra elever i årskurs tre som läser kurserna entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande att göra ytterligare en del inom ung företagsamhet, nämnligen ESP.

ESP innebär en kvalitetssäkring av utbildning genom att eleven förutom att de driver ett
UF-företag, under året även gör en självskattning och en online examen.

Mer om ESP. Länk till annan webbplats.

På vår hemsida hittar du mer information om ekonomiprogrammet och om att bedriva UF-företag.

Kontakt

Sanna Åsberg

Kommunikatör
Telefon: 0502-60 61 42
E-post: sanna.asberg@tidaholm.se