Rudbecksgymnasiets Introduktions­program ändrar struktur

Från den 1 juli 2019 kommer det finnas fyra Introduktionsprogram. På introduktionsprogrammen ges obehöriga elever möjligheten att studera för att komma in på ett nationellt program eller möjligheten att få ett arbete.

Alla elever följer en individuell studieplan och utbildningen är på heltid. Det kan vara studier, praktik eller annan verksamhet som hjälper dig mot målet.

Som obehörig elev till nationella program kallas man automatiskt till ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare från sin grundskola. Målsman kallas också till samtalet. Kallelsen kommer efter det att du gått ur årskurs 9.

Kontakt

Vivi Johansson

Studie- och yrkesvägledare Rudbecksgymnasiet

Telefon: 0502-60 63 45

E-post: vivi.johansson@tidaholm.se