Skolstart Hösten 2018

Måndag den 20 augisti och tisdagen den 21 augusti välkomnar vi nya och gamla elever tillbaka till skolan!

Årskurs 1:
Måndag 20 aug kl 08.45: Samling i Rudbecksgymnasiets idrottshall.

- Barn- och fritidsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Fordon- och transportprogrammet
- Industritekniska programmet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Samhällsvetenskapliga programmet
- Naturvetenskapligaprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Introduktionsprogrammet

Årskurs 1:
Tisdag 21 aug kl 08.45 Samling på respektive program.

- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet

Årskurs 2-3:
Tisdag 21 aug kl 08.45 Samling på respektive program

- Gäller alla program