Kulturskolan inför distansundervisning

Kulturskolan Smedjan inför under de närmaste dagarna distansundervisning som norm och med undantagsvis lektioner i Kulturskolans lokaler. Syftet är naturligtvis att i möjligaste mån skydda personal och elever under rådande pandemi.

Undervisningen kommer till största del ske genom kommunens officiella verktyg Microsoft Teams. Elever och föräldrar kontaktas av respektive lärare.

Under närmaste tid besöker inte Kulturskolans lärare andra skolor än vår egen.

Snart ska vi spela tillsammans igen, men inte nu. Håll i och håll ut!

Kontakt

Lars Paulsson

Kulturskolechef

Telefon: 0502-60 61 44

E-post: lars.paulsson@tidaholm.se