SAM-KRAFT

Pernilla, Anders och Ann som utgör SAM-KRAFT

SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande inom kommunal barnomsorg med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att i ett tidigt skede ändra förutsättningarna för barn där det finns en oro för en negativ social utveckling.

Utifrån observationer och kartläggning handleds föräldrar och berörd personal på barnets förskola. Detta möjliggör för alla vuxna kring barnet att arbeta mot samma mål - att skapa förutsättningar för barnet att vara sig självt och utvecklas i en positiv riktning.

Ansökan om insats sker via den blankett som du hittar längst ner på sidan. Urvalet sker enligt fastställda kriterier. Givetvis råder tystnadsplikt. 

Almedalen 2018

Tisdagen den 3 juli höll SAM-KRAFT ett seminarium tillsammans med kommunens folkhälsostrateg Malin Gustafsson. Ämnet för seminariet var tidiga insatser och SAM-KRAFT presenterade sitt arbetssätt.

Personliga kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till någon av oss eller till vår gemensamma e-post: samkraft@tidaholm.se.

Kontaktuppgifter till personerna i SAM-KRAFT

Person

Telefonnummer

Ann Stenholm, förskollärare

Telefon: 0502-60 69 29

Pernilla Svärdh, specialpedagog

Telefon: 0502-60 69 28

Anders Viklund, socialpedagog

Telefon: 0502-60 69 45

Kontakt

SAM-KRAFT

E-post: samkraft@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 februari 2021