SAM-KRAFT

Personal SAM-KRAFT

SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande inom kommunal barnomsorg med barn i åldrarna 1-5 år. Syftet är att i ett tidigt skede ändra förutsättningarna för barn där det finns en oro för en negativ social utveckling.

Utifrån observationer och kartläggning handleds föräldrar och berörd personal på barnets förskola. Detta möjliggör för alla vuxna kring barnet att arbeta mot samma mål - att skapa förutsättningar för barnet att vara sig självt och utvecklas i en positiv riktning.

Ansökan om insats sker via den blankett som du hittar längst ner på sidan. Urvalet sker enligt fastställda kriterier. Givetvis råder tystnadsplikt. 

Almedalen 2018

Tisdagen den 3 juli höll SAM-KRAFT ett seminarium tillsammans med kommunens folkhälsostrateg Malin Gustafsson. Ämnet för seminariet var tidiga insatser och SAM-KRAFT presenterade sitt arbetssätt.

Personliga kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till någon av oss eller till vår gemensamma e-post: samkraft@tidaholm.se.

Kontaktuppgifter till personerna i SAM-KRAFT

Person

Telefonnummer

Angelica Lemcke, socialpsykolog

Telefon: 0502-60 63 91

Martina Svensson, förskollärare

Telefon: 0502-60 69 45

Personal SAM-KRAFT

Kontakt

SAM-KRAFT

E-post: samkraft@tidaholm.se

Besöksadress: Smedjegatan 11, 522 33 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, SAM-KRAFT, 522 83 Tidaholm

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 mars 2024