Närvaroteam

Att vara på plats i skolan är viktigt för att barn och unga ska få den utbildning de har rätt till. Kommunen har en rutin och plan för att främja skolnärvaro.

I de fall problematisk skolfrånvaro uppstår finns ett Närvaroteam som ett erbjudande för att ge stöd på olika sätt, utifrån individuella behov. En kontakt med närvaroteamet initieras av skolan om behov uppstår.

Närvaroteamet började som projekt

Närvaroteamet började som ett projekt som pågick 2018-2021 i syfte att öka elevers skolnärvaro i årskurs 6-9. Det tvärprofessionella teamet, bestående av en socialpedagog, en speciallärare och en kurator, har stärkt arbetet för att möta elever som inte vill eller kan komma till skolan. Teamet har bland annat arbetat fram:

  • En fördjupad kartläggning och arbetsprocess för elever med hög skolfrånvaro.
  • Samverkan mellan skola och ungdomsmottagning genom en kuratorstjänst.
  • Främjande och förebyggande arbete för inkluderande lärmiljöer.

Efter projektet arbetar medarbetarna från teamet kvar inom elevhälsan och på ungdomsmottagningen. Projektet finansierades av sociala investeringsmedel från Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 september 2023