Konsultationsteam

När ordinarie stöd och insatser inom förskola/skola eller socialtjänst inte räcker för att hjälpa ett barn eller ungdom kan konusltationesteamet kopplas in. Teamets uppgift är att hitta former för hur den unge ska få rätt stöd i skolan och i livet för övrigt. Ärenden remitteras till teamet från barnomsorg, skola och socialtjänst. Konsultationsteamet tar emot ärenden som avser barn och ungdomar i ålder 0-21 år. 

Konsultationsteamet är ett samarbete mellan Social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Teamet är tvärprofessionellt och består av enhetschefer från socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsochefer.

Kontakt

Bengt Höglander

Koordinator

Telefon: 0502-60 62 32

E-post: bengt.hoglander@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 maj 2021