Pedagogisk omsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid

Tidaholms kommun erbjuder pedagogisk omsorg för barn 1-5 år. Pedagogisk omsorg bedrivs i form av familjedaghem och är ett alternativ till förskola. Vissa familjedaghem erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid för barn 1-12 år. I Tidaholms kommun finns även Daretorps Lantis, en pedagogisk barnomsorg som drivs av en fristående huvudman. Läs mer om pedagogisk omsorg i dokumentet längst ner på sidan.

Familjedaghem

Det finns fyra familjedaghem i Tidaholms tätort. Varje familjedaghem tar emot 5-6 barn i blandade åldrar från 1-5 år. Vid barnomsorg på obekväm arbetstid tar familjehem emot barn från 1-12 år.

Kontaktuppgifter pedagogisk omsorg, familjedaghem

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor
Carina Pettersson

telefon: 0502-60 66 55
e-post: carina.pettersson@tidaholm.se

Samordnare
Gun Wetterstrand

telefon: 0763-40 93 48
e-post: gun.wetterstrand@tidaholm.se


Daretorps Lantis

Daretorps Lantis är en pedagogisk omsorg som tar emot barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i församlingshemmet i Daretorp, Tidaholms kommun.

Målet för verksamheten är att erbjuda en bra barnomsorg och bevara landsbygden levande. Daretorps Lantis vänder sig först och främst till familjer som bor i Daretorp, Velinga och Härja men tar även emot barn från andra områden i Tidaholms kommun. Som vårdnadshavare har du möjlighet att vara med och påverka samt delta i ditt eller dina barns dagliga tillvaro utanför hemmet.

Föreningen Daretops Lantis är arbetsgivare för personalen och ansvarar för fakturering till vårdnadshavare samt till Tidaholms kommun. Föreningen har tecknat en överenskommelse med Tidaholms kommun där föreningen förbinder sig att uppfylla de krav och riktlinjer som kommunen ställer på barnomsorg. Tidaholms kommun utövar tillsyn över verksamheten.

 Kontaktuppgifter Daretorps Lantis

Funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Nyckelpigan

telefon: 0502-200 73
e-post: lantis.1@hotmail.com

Adress

Församlingshemmet Daretorp
522 91 Tidaholm

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

Telefontider: Mån-ons 7.30-11.30, tors 9 -12.30

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 april 2019