Barnomsorg på obekväm arbetstid och pedagogisk omsorg

Tidaholms kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Från höstterminen 2019 bedrivs verksamheten i samverkan med förskola. Mer information kommer och lämnas här på sidan.

I Tidaholms kommun finns en pedagogisk barnomsorg som drivs av en fristående huvudman, Daretorps Lantis. Verksamheten tar emot barn i åldern 1-5 år. Läs mer om Daretorps Lantis nedan.

Daretorps Lantis

Daretorps Lantis är en pedagogisk omsorg som tar emot barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i församlingshemmet i Daretorp, Tidaholms kommun.

Målet för verksamheten är att erbjuda en bra barnomsorg och bevara landsbygden levande. Daretorps Lantis vänder sig först och främst till familjer som bor i Daretorp, Velinga och Härja men tar även emot barn från andra områden i Tidaholms kommun. Som vårdnadshavare har du möjlighet att vara med och påverka samt delta i ditt eller dina barns dagliga tillvaro utanför hemmet.

Föreningen Daretops Lantis är arbetsgivare för personalen och ansvarar för fakturering till vårdnadshavare samt till Tidaholms kommun. Föreningen har tecknat en överenskommelse med Tidaholms kommun där föreningen förbinder sig att uppfylla de krav och riktlinjer som kommunen ställer på barnomsorg. Tidaholms kommun utövar tillsyn över verksamheten.

 Kontaktuppgifter Daretorps Lantis

Funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Nyckelpigan

telefon: 0502-200 73
e-post: lantis.1@hotmail.com

Adress

Församlingshemmet Daretorp
522 91 Tidaholm


Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 augusti 2019