Starta enskild verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du startar en fristående förskola.

Verksamheten ska ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla ett antal krav som finns i skollagen.

Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan samt skolverkets allmäna råd för pedagogisk omsorg.

Starta fristående förskola

I Tidaholms kommun är det barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola.

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Så ansöker du

Ansök genom att fylla vår ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med nödvändiga bilagor via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas.

Ansökan skickas till:
Tidaholms kommun, Barn- och utbildningskontoret
522 83 Tidaholm

Förvaltningen påbörjar handläggningen efter att en komplett ansökan inkommit.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen måste tas för att ansöka om förlängning av tiden för verksamhetsstart.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska informera förvaltningen i god tid innan verksamheten startar.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0502-60 61 05

E-post: barn.utbildning@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 juni 2024