Ansöka om plats

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem gör du via våra e-tjänster - schoolsoft.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta barn- och utbildningskontoret.

Vid ansökan om förskoleplats har du som vårdnadshavare möjlighet att önska i vilken förskola ditt barn ska gå. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål (Skollagen 8 kap 15 §).

Kötid

Kötiden till förskolan är för närvarande fyra månader, räknat från den dag din ansökan kommer in till barn- och utbildningskontoret.

Det är ingen kö för att få en fritidsplacering, men för att vi ska kunna ta emot ditt barn på bästa sätt är det bra om din ansökan inkommer så snart du vet att du har behov av fritids för ditt barn.

Syskonförtur

Kommunen tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Det innebär att om vårdnadshavare till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerat/de vid den aktuella förskolan.

Speciella behov

Om ditt barn har speciella behov tex. språk eller funktionsnedsättning kontakta barnomsorgsadministratör på telefon 0502-60 62 28.

När får jag veta vilken förskola mitt barn placeras på?

Du kommer att få ett placerings erbjudande tre till fyra veckor innan placering start.
Om du har önskat start i augusti kommer du få ett placerings erbjudande senast i juni.

När börjar inskolningen?

Inskolning börjar kring det datum som du angett som önskat placeringsdatum. Det är inte alltid vi kan ta emot ditt barn det datum du önskat men vi erbjuder då ett datum så nära önskat placeringsdatum som möjligt.

Hur lång tid är inskolningen?

Inskolningstiden är individuell för varje barn men oftast tar det två veckor.

Hittade du inte svaret på din fråga? Här har vi samlat fler svar på vanliga frågor.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 mars 2024