Fordonstrafik påverkas

Under onsdag-torsdag v. 27 sker asfaltering av Kungsbron, korsningen Västra Drottningvägen-Järnvägsgatan samt korsningen Västra Ringvägen-Järnvägsgatan.

Arbetet kommer utföras under kväll/natt för att påverka trafiken i så låg omfattning som möjligt. Vi använder flaggvakter, istället för avstängning, men viss påverkan kan ändå upplevas. Var uppmärksam, respektera och följ flaggvakternas instruktioner.

På onsdag kväll fräses och justeras befintlig asfalt. Ny beläggning läggs under torsdag kväll/natt.

Arbetet börjar kl.19 båda kvällar. Vi startar med Kungsbron, sedan Västra Drottningvägen och avslutar i korsningen Västra Ringvägen-Järnvägsgatan.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid är beräknat.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se