Gallring kommer genomföras på Hellidsberget

Åtgärden utförs i barrskogen belägen strax innan Ekebergs gård under de första veckorna i juni månad. Syftet är att förstärka befintliga rekreationella värden på lång sikt. I samband med gallringen uppmannar vi till försiktighet när du rör dig i området. Avverkningen görs med stora maskiner och timmervältor kan medföra många faror så undvik att vistas i närheten av dessa under pågående arbete, minst 30 meters avstånd.

Området kommer markeras med röd-gula snitselband och flertalet varnings- och informationsskyltar kommer sättas upp innan arbetet påbörjas. Lastning av virkesbilar kommer att ske på de tre vägar som finns i direkt anslutning till markerat område. Lastning tar cirka 30 minuter.

Gallringen ger träden förutsättningar att växa vidare genom att ge mer plats för kronans utbredning, mer solljus och minskad konkurrens om näringsämnen och vatten.

Vi tackar för er hänsyn och förståelse!

Kontakt

Jonathan Abrahamsson

Skogsförvaltare på Skogssällskapet

Telefon: 0500-48 82 69