Del av Västra Drottningvägen - avstängd för vägarbete

Från eftermiddag 10 juni är Västra Drottningvägen avstängd för genomfart i båda riktningar, delen mellan Södra Ringvägen och Järnvägsgatan. Vägen är helt avstängd mellan Hägnevägen och Järnvägsgatan. Fordonstrafik omdirigeras via Ringleden och Järnvägsgatan. Var uppmärksam, respektera och följ skyltar för hänvisning till alternativ väg.

VA-enheten utför ett ledningsarbete och byter ett par serviser på Västra Drottningvägen, vid gamla Preem-tomten. Förberedelser och utsättning av material sker måndag eftermiddag. Grävning inleds på tisdag 11 juni. VA-enhetens arbete beräknas vara klart till fredag 14 juni. Därefter sker asfaltering veckan därpå.

Vi beräknar att avstängning kan plockas bort och att genomfartstrafik åter är möjlig till midsommarhelgen. Arbetet utförs i samarbete mellan Gata- och VA-enheten.

Räddningstjänst, Västtrafik och direkt berörd fastighetsägare har informerats i förväg.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid är beräknat.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se