VA ledningsarbete Gälleberg

Torsdag 11 januari. Flera korta vattenavstängningar berör fastigheter i Gälleberg under tiden mellan kl 8-15. Vi ska montera extra avstängningsventiler på ledningsnätet för att underlätta fortsatt sökande efter misstänkt vattenläcka i området.

Väg in till ÅV-station och Parhuset är avstängd för fordonstrafik i höjd med Gälleberg Myrebo där arbetsområdet är placerat. Använd under tiden den andra infarten, via Gälleberg Affären och kör runt Parhuset.

Det är inte möjligt för oss att lämna mer detaljerad information om vid vilka tillfällen under dagen dessa korta avstängningar kommer att vara nödvändiga. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt.

Vad behöver du göra?

  • Tappa upp vatten för ditt dagsbehov.
  • Avstå från att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.
  • När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna.
  • Spola ur ledningarna om vattnet är missfärgat. Det kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under arbetet. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt.

Vägen kommer att stängs av onsdag 10 januari för tjältining innan vi börjar gräva på torsdag. Ledningsarbetet beräknas vara slutfört samma dag. Återställning av ytor kan komma att ske senare men då utan påverkan av vattentillförseln.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat och/eller påverka fler fastigheter inom ett större område.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se