Ökad trafik på ÅVC

Informationen senast uppdaterad 2023-11-13. Under veckorna 39-49 ökar den tunga trafiken både inne på området och till/från återvinningscentralen. Det kan komma att upplevas som stökigt. Det är extra viktigt att du som besöker ÅVC är uppmärksam på skyltar för fordonstrafik, avspärrningar och instruktioner från personalen.

Under den här perioden tar vi emot jordmassor från dagvattendammen vid Marbotorp som ska användas till sluttäckning av den gamla deponin. Samtidigt pågår ett gräv- och schaktarbete rakt genom anläggningen för kulvertering av dag- och lakvattenledningar.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se