Forsgatan - begränsad framkomlighet - asfaltering

Information senast uppdaterad 2023-10-25. Under sommaren har VA-enheten förnyat VA-ledningar och bytt vattenserviser på Forsgatan. Samtidigt utförde elnätsbolaget arbeten i ledningsnätet. Nu går projektet in i slutfasen där arbetsområden på anslutande lokalgator till Forsgatan slutförs och asfalteras. Efter mitten på november kan det förekomma något enstaka mindre område som är kvar och slutförs under vintern 2023-2024.

Fordonstrafik har begränsad framkomlighet på Forsgatan under hela perioden. Arbetsområden medför avstängningar och omledning av trafik. Det påverkar även angränsande lokalgator som exempelvis Papegojas Väg och Slättgatan.

Arbete pågår vardagar mellan kl 07-16.

Vad behöver du göra?

  • Sophämtning. Ställ ut ditt kärl så vi kan tömma det. Områdets ordinarie tömningsdag är tisdagar udda veckor. Om din normala placering just då råkar vara innanför avstängt arbetsområde/omledning av fordonstrafik behöver du ställa kärlet utanför avstängningen. Knyt fast ett band i handtaget eller sätt en tejpmarkering på behållaren så du vet vilket som är ditt om flera kärl står tillsammans.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se