VA ledningsarbete påverkar Vråbolsgatan 3-6

Tisdag 23 maj. Vi utför planerat ledningsarbete för att åtgärda en läckande vattenledning. Berörda fastigheter har fått meddelande i brevlådan. Ledningsarbetet medför reducerat vattentryck och tidvis hel avstängning samt begränsad framkomlighet för fordonstrafik förbi arbetsområdet.

När arbetet startar på tisdag morgon kommer vattentrycket att reduceras för att kunna gräva fram det skadade området. När ledningen är blottlagd kommer vattnet under en period att helt stängas av. Avstängning sker någon gång efter kl 8.00. Reparationsarbetet beräknas vara slutför samma dag. Återställning av ytor kommer att ske dagarna som följer men då utan påverkan av vattentillförsel.

Det är inte möjligt för oss att i förväg lämna mer detaljerad information om mellan vilka tider eller hur lång avstängning kommer att vara nödvändig. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt.

Vad behöver du göra?

  • Tappa upp vatten för ditt dagsbehov.
  • Avstå från att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.
  • När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna.
  • Spola ur ledningarna om vattnet är missfärgat. Det kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under arbetet. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat och/eller påverka ett större område än aviserade fastigheter.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se