Orange varning SMHI - Höga flöden i Tidan

SMHI varnar för höga flöden i Tidan. Det är den tidigare snösmältning och det senaste regnet som medför höga flöden.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Närliggande byggnader kan komma att påverkas av det höga flödet och det är viktigt att man gör det man kan för att undvika skador på sin egendom.
  • Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda din fastighet. Det är även viktigt ur försäkringssynpunkt.

SMHI varningar och meddelanden

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se