20/12 Skolskjutsar hem från skolan

I nuläget finns det inga uppgifter om inställda eftermiddagsturer från Västtrafik som kör den allmänna kollektivtrafiken samt skoltaxi eller från Hällestá Buss som kör den upphandlade skoltrafiken.

Förändringar kan ske med mycket kort varsel

I morse hade vi skolbussar som blev inställda pga av ishalka. Visar det sig att vissa vägar är oframkomliga kör chaufförerna tillbaka till skolan och drabbade elever får då hämtas av vårdnadshavare.

  • Information delges via V-klass så snart vi får kännedom om eventuellt inställda turer.

Tips till elever som reser till/från skolan med Västtrafiks linjer

Gå in på länken och sök fram aktuell linje för att se pågående eller kommande kända trafikstörningar.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se