Information med anledning av energisituationen

Uppdaterad information: 2023-02-21.

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil. Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Plötsligt bortfall av produktion kan dock snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet. Vi kan fortfarande tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Här hittar du samlad information om läget i Tidaholms kommun, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du som privatperson kan bidra.

Tidaholms kommun följer rekommendationer och direktiv som vi får från myndigheter. Tidaholms kommun tittar på flera åtgärder för hur vi kortsiktigt ska spara kilowattimmar enligt det nationella direktivet från Energimyndigheten. Tidaholms kommun tittar även på vilka investeringar som kan göras för att mer påtagligt nå ett mer långsiktigt energispar.

Vad gör Tidaholms kommun?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ihop med Tidaholms Energi AB tittat över hur vi kortsiktigt ska spara el i vinter. Några av åtgärderna är:

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler kommer hålla de leveransmålen som tidigare är satta. Det betyder att temperaturen i lokalerna inte värms upp till mer än +20C under uppvärmningssäsongen. Vissa lokaler som idrottshallar och liknande +18C. Säbo och förskolor +22C.

Kommunen kommer också säkerställa att ventilationsaggregatens drift utanför ordinarie arbetstider hålls enligt tidigare leveransmål.

Vi är noga med att följa myndigheters riktlinjer för inomhustemperatur så som bestämmelser om arbetsmiljön.

Belysning i kommunens lokaler

Under hösten kommer ett succesivt arbete med att byta belysningskällor till energieffektiva LED-armaturer fortskrida. Det sker även en översikt på drifttiderna för utomhusbelysning på våra kommunala fastigheter.

Vi uppmanar även all verksamhetspersonal att tänka extra noga på hur man kan bidra. Så som stänga av apparater som inte används och släcka lampor som inte behöver lysa.

Utomhusbelysning i Tidaholms kommun

Kommunen ser över möjligheten att släcka ner var tredje gatulampa. Utgångsbedömningen är att gatljus inte fullt ut kan släckas utifrån skäl kring säkerhet och trygghet för våra medborgare.

Julbelysning 2022/23

Tidaholms kommun avser att tända julbelysningen i vinter men den kommer att lysa färre timmar än vanligt. Belysning vi har kring jul är lågenergilampor, så kallade LED-lampor, som drar mindre ström och att vi ser många positiva effekter på befolkningens välmående och detaljhandelns omsättning med att inte släcka den helt.

Informationsträffar från kommunen

Här samlar vi kommunens träffar gällande energi och klimat där du är välkommen att delta.

  • Just nu har vi inga planerade träffar.

Vad kan du som privatperson göra?

Priset på energi är det högsta på länge och det kommer att bli en tuff vinter för de flesta. Lyckligtvis finns det mycket du kan göra för att påverka din elräkning och energiförbrukning i ditt hushåll.

Energi och klimatrådgivning från kommunen

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, organisationer och hushåll. Här hittar du information gällande de vanligaste frågorna för hushållet och kontaktuppgifter till kommunens Energi- och klimatrådgivare Thomas Bengtsson.

Enkla tips som gör stor skillnad

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Detta händer vid en frånkoppling

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vid ett längre elavbrott under den kalla årstiden kan bostaden snabbt bli utkyld. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning och ha saker hemma som underlättar för dig att hålla värmen m.m. Se till att du har ficklampa och batterier och en plan för hur du ska laga mat och värma dig utan el. Alla har ett ansvar för att se till att det egna hushållet klarar av ett strömavbrott.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se