Begränsad framkomlighet Västra Drottningvägen

Omläggning av övergångsstället mellan kvarteret Tändstickan och Godsmagasinet påverkar framkomligheten för ett körfält i taget.

Ett arbete med att lägga om övergångsstället mellan kvarteret Tändstickan och Godsmagasinet innebär att ett körfält i taget kommer att vara avstängt. Visa hänsyn och följ skyltar för hänvisning till alternativ väg.

Kontakt

Tidaholms kommun

Servicenheten

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se