VA ledningsarbete

Under vecka 12 fortsätter vår entreprenör AARSLEFF Rörteknik AB arbetet med relining av huvudledningar för spill- och dagvatten.

Arbetsområdet omfattar Forsgatan, Korsgatan, Rådhusgatan och Kämpegatan.

Har du fått ett SMS? Ja, vår entreprenör använder en egen SMS-tjänst för att göra utskick till boende i området med information om arbetet. Meddelandet innehåller även en länk hit, till kommunens hemsida.

För att det ska bli färdigt så fort som möjligt kommer entreprenören att arbeta stora delar av dygnet. Tack för att du har förståelse för att det kan påverka framkomligheten i området då arbetsfordonen är stora. Arbetet är en schaktfri ledningsförnyelse som sker på gatumark. Entreprenören behöver inte tillträde till enskilda fastigheter.

En viss lukt av plast kan förekomma och lukten kan komma in i fastigheter via till exempel ventilationen. Det kan lukta illa men är inte farligt.

Om din fastighet har en VA-servis i direkt anslutning till den del av huvudledningen som renoveras, får du information om att i möjligaste mån begränsa fastighetens utsläpp under en angiven tid. Information kan lämnas via SMS-tjänst, din brevlåda eller en dörrknackning. Tack för att du avvaktar med att göra saker som du inte måste göra.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

För akuta frågor om driftstörning under beredskapstid

Telefon: 0703-31 60 86

Beredskapstid: Vardagar 16-07 samt helger