VA ledningsarbete

Under perioden 7-11 mars utför vår anlitade entreprenör AARSLEFF Rörteknik AB relining på våra huvudledningar för spill- och dagvatten. Arbetet omfattar ledningar på Forsgatan, Kämpegatan, Skolgatan, Rådhusgatan, Korsgatan och Eriksbergsgatan/Forsgatan.

Entreprenören använder en egen SMS-tjänst för att göra utskick till boende i området med information om det arbete som utförs och deras kontaktuppgifter.

Entreprenören rengör och renoverar sträckor av det allmänna ledningsnätet. Arbetet kan komma att utföras under en stor del av dygnet. Arbetet sker på gatumark. Entreprenören behöver inte tillträde till enskilda fastigheter.

En viss lukt av plast kan förekomma och lukten kan komma in i fastigheter via till exempel ventilationen. Det kan lukta illa men är inte farligt.

Om din fastighet har en VA-servis i direkt anslutning till den del av huvudledningen som renoveras, har du fått information i SMS-tjänsten om att i möjligaste mån begränsa fastighetens utsläpp under en angiven tid. Tack för att du avvaktar med att göra saker som du inte måste göra.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

För akuta frågor om driftstörning under beredskapstid

Telefon: 0703-31 60 86

Beredskapstid: Vardagar 16-07 samt helger