Ny rondell där Stallängsvägen korsar ringleden/väg 193

Under våren byggs en ny rondell i korsningen Stallängsvägen – väg 193. Detta påverkar trafiken både på den delen av ringleden (väg 193) och Stallängsvägen. Välj om möjligt annan väg.

Arbetet påbörjas v. 11 och beräknas vara färdigt v. 27. Det kommer alltid att vara framkomligt till och från Stallängsvägen men det kommer periodvis att bli trångt och det finns risk för att köer uppstår. Väg 193 kommer under perioder att vara avstängd och trafiken leds då om via ringleden.

Aktuella avstängningar

v. 19-22

Arbetet går enligt plan och avstängningen kommande veckor är enligt bilden nedan. Grå markering = framkomlig väg, Rött streck = stopp för trafik

Preliminärt kommer asfaltering att ske vecka 24.

Avstängda vägar v. 19-22

Gång- och cykelvägar

Arbetet med rondellen kommer även att påverka gång- och cykelvägar i området. Var uppmärksam och välj alltid en säker väg. Övergångsstället vid kostningen Stallängsvägen Rinleden kommer att kunna användas som utgångspunkt för en säker övergång under hela byggprocessen men olika vägomläggningar förekomma.

Välj helst annan väg

Välj om möjligt annan väg under hela byggprocessen för att undvika att du själv hamnar i köer och för att de som måste åka den vägen slipper onödigt långa väntetider.

Du som måste köra i området

Var uppmärksam på att det inte kommer att vara samma vägomläggningar under hela byggprocessen. Du kan få köra på en sträcka under en period för att sedan ledas om på annan väg en annan period. Var alltid uppmärksam på instruktionerna på plats!

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se