Vattenavstängning Kungslena

Vi ska utföra en akut reparation på vattenledningen till Kungslena. Arbetet medför att vattentillförseln kommer att behöva stängas av. Ett mindre antal fastigheter berörs. Dessa tre har aviserats genom meddelande i fastighetens brevlåda.

Om oförutsedda händelser inträffar kan avstängningen dock komma att omfatta även fastigheter i Kungslena by samt avtalsknutna vattensamfälligheter med en anslutningspunkt i Kungslena.

Arbetet beräknas vara slutfört under dagen. Vattenavstängning sker efter kl 9.00 och beräknas pågå under ett par timmar på förmiddagen. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet och vattenavstängningen kan ta längre tid än beräknat eller omfatta ett större antal fastigheter.

Tappa upp vatten för ditt behov under dagen och vänta med att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.

När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna. Spola ur ledningarna ordentligt om vattnet är missfärgat. Avstå från att köra hushållsmaskiner till dess att vattnet klarnat. Missfärgat vatten kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under reparationstiden. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt även efter att reparationerna har slutförts.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se