Avstängd gång- och cykelväg, på del av Östra Ringvägen

Uppdaterad information tisdag 2021-09-07 kl 14:30. Gång- och cykelvägen längs med Östra Ringvägen kommer att vara avstängd mellan Von Essens Väg och Wingquistgatan under perioden 31 augusti - 7 september. Vid infarten till Lindströmsgatan utför VA-enheten ett underhållsarbete på en dagvattenledning.

Arbetet har slutförts under tisdagens eftermiddag. Avstängningarna har tagits bort. Asfaltering kommer att ske inom kort.

Trafikanter har tidigare följt hänvisningsskyltar till en alternativ väg. Var uppmärksam, respektera avstängningar och följ hänvisningsskyltar.

Infarten till Lindströmsgatan har varit avstängd. Fastighetsägare har aviserats via brevlådan om vilken alternativ väg som gäller för in- och utfart under den tid arbetet pågår. Fastigheternas vattentillförsel och avlopp beräknas inte att påverkas under arbetet.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se