Del av Västra Drottningvägen avstängd

Västra Drottningvägen, delen mellan nr 27-37 inom kvarteret Tårpilen, är avstängd för fordonstrafik mellan 11-27 augusti. Trafik leds om via Västra Ringvägen och Järnvägsgatan.

Det är TEAB, Tidaholms Energi AB som utför arbete med installation av fjärrvärme till fastigheter. Följ skyltar för alternativ väg och respektera arbetsområdet. Boende i området har informerats av elbolaget om alternativ väg för fordonstrafik under projekttiden.

Kontakt

Björn Pettersson

Driftledare enhet Service

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se