Avstängt för trafik i centrum

Eftersom det kommit till kommunens kännedom att det planeras en cruising utan tillstånd den 1 maj har kommunen i samråd med polisen fattat beslut om en tillfällig trafikordning som förbjuder trafik i centrala Tidaholm.

Den tillfälliga trafikförordningen innebär att samtliga infarter mot centala Tidaholm från ringleden stängs av. Avstängningen gäller ej boende inom området, utryckningsfordon, godstransporter eller övriga med skäl att ta sig till platser inom det avstängda området.

Genom ett parkeringsförbud kommer också möjligheten finnas att skingra eventuella folksamlingar på parkeringarna vid Tidavallen, Hellidsskolan, Rosenbergsskolan samt Forsenskolan.

Åtgärden att stänga av vägarna i centrum är ett led i att förhindra en större folksamling i Tidaholm. Folksamlingar innebär en ökad risk för smittspridning och ska på grund av den pågående pandemin undvikas.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se