Underhåll på elnätet kan medföra tryckfall på vatten

På fredag 2021-02-19 mellan kl 10-10.30 utför Tidaholms Energi ett planerat underhåll på elnätet som kan beröra fastigheter med VA-anslutning längs med överföringsledningen mellan Ekedalen och Kungslena.

Fastigheter kan uppleva ett lägre vattentryck än normalt under det tid arbetet pågår. Det kan också medföra en kort vattenavstängning. Det beror på att elleveransen bryts för en tryckförhöjningsstation.

Fastigheter som ligger inom tätorterna Ekedalen och Kungslena berörs inte.

Tappa gärna upp vatten för ditt behov under förmiddagen och vänta med att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.

Missfärgat vatten kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under reparationstiden. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt även efter att reparationerna har slutförts.

När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna. Spola ur ledningarna ordentligt om vattnet är missfärgat. Avstå från att köra hushållsmaskiner till dess att vattnet klarnat.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se