Avstängd utfart till Järnvägsgatan

Under vecka 49 pågår ett underhållsarbete på kommunal gatumark i anslutning till utfarten från ICA´s kundparkering. Utfarten kommer att vara avstängd.

Följ hänvisningsskyltar. Var uppmärksam på ett ändrat trafikflöde vid in- och utfart samt inne på parkeringen.

Kontakt

Björn Pettersson

Driftledare Gata/Park

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se