Avverkning på grund av angrepp av granbarkborrar

På Hellidsberget i området bakom vattenreservoaren, mellan det röda och blå spåret, är skogen angripen av granbarkborrar. Avverkning är därför en nödvändig åtgärd för att minska spridningen. Arbetet kommer att ske under dagtid med start på torsdag 28 november.

Vi beräknar att arbetet kan avslutas senast fredag 6 december. Av säkerhetsskäl ber vi dig att respektera de avspärrningsband som är placerade ute i spåren så länge arbetet pågår.

Kontakt

Kristian Bertilsson

Skogsförvaltare

Telefon: 0502-60 67 22

E-post: kristian.bertilsson@tidaholm.se