Villagatan avstängd

Beläggningsarbete utförs av entreprenör på Villagatan i två etapper, under förutsättning att väderleken tillåter. Trafik ska följa skyltar som hänvisar till alterantiv väg.

Etapp 1 gäller sträckan kvarteret Järnskog - förhöjd korsning vid Trädgårdsgatan

Etapp 2 gäller korsning vid Trädgårdsgatan - korsning vid Västra Rinvägen

Kontakt

Johan Larsaeus

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 67 18

E-post: johan.larsaeus@tidaholm.se