Vägarbete på Villagatan

Vi bygger en gång- och cykelbana längst med Villagatan, därför är den delvis avstängd för trafik. Välj annan väg.

Förutom den nya cykelvägen kommer vatten- och avloppsledningar att bytas. Därför beräknas arbetet pågå under en längre period.

Arbetet beräknas vara slutfört under hösten 2018.

Villagatan går från Västra Rinvägen till Gamla Torget.

Kontakt

Marcus Boström

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se