Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Var med och påverka

Tidaholms kommun har beslutat att ta fram en kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje. Nu har du chansen att redan i uppstarten av detta arbete vara med och lämna dina synpunkter.

Vad tycker du ska finnas med i en kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje?

Tidaholms kommun har beslutat att ta fram en fritids- och idrottspolitisk riktlinje. Kultur- och fritidsnämnden har breddat denna till att också omfatta kultur. Nu har du chansen att redan i uppstarten av detta arbete vara med och lämna dina synpunkter.

 

Välkommen att delta på workshop kring ämnet.

Under denna kommer du tillsammans med andra få möjlighet att plocka fram de saker ni anser vara viktiga att finnas med i en sådan riktlinje.

 

Tid: Tisdag 21 februari kl. 18

Plats: Tidaholms Museum

Anmälan: Senast den 17 ferbruari till Lars-Uno Olausson

 

Workshopen kommer att utgå från några frågeställningar:

- Vad är viktigt att en kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje innehåller?

- Vad ska kommunen (kultur- och fritidsnämnden) bidra med?

- Vilka förväntningar har ni på kommunen?

- Vad kan föreningslivet bidra med?

- Vilka förväntningar kan kommunen/medborgarna ha på föreningslivet?

 

Workshopen leds av Lars-Uno Olausson, som är projektledare för framtagandet av en kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje. Representanter för kultur- och fritidsnämnden kommer också att delta.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-13

Kontakt

Projektledare

Lars-Uno Olausson

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning