Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Projektstart: Outdoor Hökensås 

Före detta elitidrottaren Sofia Paldanius är projektledare för Leaderprojekt med fokus på naturturism.

Sofia Paldanius

Hökensås är ett naturområde med stor potential. Nu har ett projekt startat som ska inventera och kartlägga aktiviteter i Hökensåsbygden. Projektet ska ta fram en analys av hur området skulle kunna utvecklas vidare med fokus på naturturism.

 

Leaderprojektet Outdoor Hökensås startade den 15 mars. De fyra kommunerna Habo, Hjo, Mullsjö och Tidaholm, tillsammans med närings- och föreningslivet står bakom projektet.

 

Sofia Paldanius är projektledare

Sofia Paldanius, före detta elitkanotist, har anställts som projektledare. Tjänsten är på 50 % under 1,5 år. Sofia har de senaste 20 åren tävlat i kanot på högsta internationell nivå. Hon har deltagit på fem OS och erövrat 54 internationella medaljer. Sofia har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsveten-skap. Hon har också erfarenhet som ledare och koordinator och har arbetat som skribent åt tidningar med inriktning på friluftsliv.

 

Om projektet

Projektet kommer att ha ett besöksnäringsperspektiv och fokuserar specifikt på det som brukar kallas ”outdoor” eller naturturism. Inom ramen för projektet ska utbudet av naturturismaktiveter i de fyra kommunerna inventeras och kartläggas - vilka aktörer finns och när på året har de öppet? Att identifiera nuvarande och potentiella målgrupper för området är en del i arbetet. Projektet ska även ta fram en karta över Hökensås där alla aktörer finns med. Kartans syfte är att visa upp utbudet för besökare på ett samlat sätt.

 

Samverkan mellan aktörer så som näringsliv, landsbygdsgrupper, utbildningsin-stanser, markägare, kommuner och övriga intressenter är en del i arbetet. Ett nätverk kommer att bildas där de som är med kommer att erbjudas kompetensutveckling inom olika områden.

 

Målgruppen för projektet är främst aktivitetsföretag och reseanledningar som har direkt koppling till naturturism, men även andra företag som boendeanläggningar, caféer och restauranger kommer att gynnas.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-23

Kontakt

Turiststrateg Tidaholm

Åsa Sjögren

0502-60 61 53

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning